Iekasēto atlīdzību sadale

Raksta attēls - Iekasēto atlīdzību sadale Foto: SplitShire.com

18.05.2015

Pagājušajā gadā tika paveikts daudz, lai uzlabotu tirgus apguvi, veicinātu komunikāciju un uzlabotu atlīdzību sadales mehānismu. Ir veiksmīgi noslēgta 2013. gadā iekasēto atlīdzību sadale, kas tika realizēta divos posmos.

Vērtējot LaIPA darbību blakustiesību aizsardzības jomā, kopš 2012. gada, kad darbu uzsāka līdzšinējā LaIPA valde, iekasētās atlīdzības apjoms palielinājies par aptuveni 1.5 reizēm, attiecīgi palielinot izpildītajiem un fonogrammu producentiem izmaksāto atlīdzību apmēru.

Diagrammā parādīts izpildītājiem un producentiem izmaksāto atlīdzību salīdzinājums pēdējos trīs gados:

 

Izmaksāto atlīdzību apmērs starp pašmāju un ārvalstu mūziķiem mainās atkarībā no atskaņotā repertuāra un ir tieši saistīts ar mūzikas ierakstu atskaņošanas paradumiem Latvijā. Piemēram, 2014. gadā apkopotie statistikas dati par 2013. gada atlīdzību sadali liecina, ka proporcionāli lielākā atlīdzību daļa izmaksāta tieši ārvalstu mūziķiem un ierakstu kompānijām, jo viņu skaņdarbi 2013. gadā Latvijā atskaņoti biežāk, jāatzīmē arī to, ka šī attiecība saglabājusies līdzīgi kā iepriekšējos gados.

Datu apstrāde notiek sadarbībā ar Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju

2014. gadā tika izstrādāta un ieviesta jauna fonogrammu datu reģistrācijas un atlīdzības sadales programma Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (PPL) datu sistēmas platformā. Uz jauno programmu tika nomigrēti 89% Latvijas tiesību īpašnieku dati, no tiem 44% ar fonogrammu lietotāju atskaitēm tika sasaistīti automātiski.

Lai nodrošinātu datu migrāciju tika ieguldīts apjomīgs darbs pie datu audita - identificētas fonogrammas ar neizmaksātām summām un veiktas atlīdzību izmaksas par iepriekšējo periodu, identificētas fonogrammas bez producentiem un piešķirti ISRC kodi, apvienoti dubulto fonogrammu ieraksti, iegūta un papildināta informācija par izmantotajām un nereģistrētajām fonogrammām.

Kopumā tika apstrādātas 389 fonogrammu lietotāju atskaites un 2013. gadā iekasēto atlīdzību sadale tika veikta divos posmos, pirmais posms veikts 2014. gada septembrī, otrais posms 2015. gada martā. Atlīdzību izmaksas divos posmos veiktas, saistītā ar pāreju uz jauno datu apstrādes sistēmu un nepieciešamību datus manuāli apstrādāt, jo tikai puse no nomigrētajiem datiem sasaistījās automātiski. Datu automātiskā sasaiste atkarīga no tā, cik kvalitatīvi informācija tiek saņemta no pašiem tiesību īpašniekiem.

Cik izmaksāts atlīdzības?

Kopumā atlīdzību sadalei tika novirzīti 1 866 511 EUR, uz šo brīdi sadalīto atlīdzību kopsumma ir 1 325 625 EUR. Kopējā atlīdzības summā ietverts arī rezerves fonds.

Latvijas mūzikas ieraksti skanējuši arī citur pasaulē

Apkopojot datus par Latvijas mūzikas ierakstu izmantojumu starptautiski 2013. gadā, proporcionāli lielākais izmantojums bijis Lietuvā, Zviedrijā, Horvātijā, Čehijā, Igaunijā un Vācijā. Taču Latvijas mūzikas ieraksti skanējuši arī Serbijā, Kanādā, Šveicē, Īrijā, Somijā, Norvēģijā, Ungārijā, Francijā, Polijā, ASV, Austrijā un Itālijā.

Dati apkopoti sadarbībā ar ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas ik gadu iesniedz LaIPA datus par Latvijas repertuāra izmantojumu. Starptautiskā sadarbība nodrošina Latvijas izpildītājiem un producentiem atlīdzību saņemšanu arī par viņu skaņdarbu atskaņošanu citur pasaulē.

Diagrammā parādītas valstis, kurās proporcionāli visvairāk skanējuši Latvijā radīti mūzikas ieraksti:

2015. gada atlīdzību sadale par 2014. gadā iekasētajām atlīdzībām

LaIPA datu reģistrācijas un atlīdzību sadales nodaļā turpinās aktīvs darbs, lai sagatavotos 2014. gadā iekasēto atlīdzību sasaistei un sadalei. Šobrīd tiek apkopotas atskaites par 2014. gadā atskaņotajiem mūzikas ierakstiem, tajā skaitā radio, televīziju, pasākumu rīkotāju un mūzikas ierakstu reproducētāju iesniegtie dati. Atlīdzību izmaksa par 2014. gadā atskaņotajiem mūzikas ierakstiem plānota 2015. gada jūlijā.

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!